Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Gefinancierde rechtsbijstand


Als u de kosten van een advocaat niet kunt betalen, komt u wellicht in aanmerking voor een “toevoeging”. Dat betekent, dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U bent dan wel een eigen bijdrage verschuldigd. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen. (zie http://www.rvr.org/).

Daarnaast bent u eventuele bijkomende kosten verschuldigd, zoals die van uittreksels van de burgerlijke stand en het griffierecht, dat aan de rechtbank moet worden voldaan.

Wordt uw verzoek om een toevoeging afgewezen, dan worden de kosten betreffende onze werkzaamheden aan u in rekening gebracht op de wijze zoals hierboven omschreven onder het kopje kosten.
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >