Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Gezamenlijk gezag door een ouder en een niet-ouder


Dit gezag is gelijkwaardig aan gezamenlijk ouderlijk gezag. Ze hebben dezelfde rechten en plichten, met uitzondering van de onderhoudsplicht. Het gaat in deze gevallen bijvoorbeeld om de nieuwe partner van de ouder die het kind samen met de ouder verzorgt en opvoedt.

  • Omgang: De “niet-verzorgende ouder”, de ouder waar de kinderen niet hun vaste verblijfplaats hebben, en de kinderen hebben recht op omgang met elkaar. De ouders kunnen deze bij voorkeur onderling bepalen, maar indien dit niet lukt kunnen zij via een verzoekschriftprocedure de rechter om bijstand vragen. Dit kan, wanneer er een echtscheiding speelt, door middel van een nevenverzoek (zie echtscheiding), of wanneer er later problemen ontstaan via een verzoekschrift tot wijziging van de omgang/geschillenregeling.


<< Terug
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >