Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Kosten


De kosten die Mr L.C. Bruggink – de Bruyn Kops Advocaat & Scheidingsbemiddelaar in rekening brengt, worden bepaald door het aantal aan de zaak bestede uren en het toepasselijke tarief, vermeerderd met kantoorkosten en BTW. Daarnaast worden kosten in rekening gebracht die het kantoor in de betreffende zaak aan derden heeft moeten betalen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en kosten voor het verkrijgen van uittreksels.

Bij het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over de hoogte van het uurtarief en het betalen van een voorschot.

Er wordt maandelijks afgerekend, zodat er te allen tijde een goed overzicht bestaat van de totale kosten. U ontvangt een duidelijke, gespecificeerde nota.

foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >