Nieuws

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?
De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees verder >

Geen flitsscheiding maar een ouderschapsplan
Was het eerst zo dat een huwelijk omgezet kon worden in een geregistreerd partnerschap - waarna een scheiding snel kon worden afgehandeld - vanaf 1 maart 2009 is dit door de nieuwe "Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding" niet meer mogelijk.
De flitsscheiding werd mogelijk na invoering van het geregistreerde partnerschap in 1998. Bij een flitsscheiding werd een huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna dit partnerschap eenvoudig en snel (vandaar: "flits") via de burgerlijke stand beëindigd kon worden. Naar de rechter gaan was niet nodig.


Lees verder >

Procedure


  • De procedure begint met een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt echter niet door deurwaarder betekend maar wordt door de griffie va de rechtbank naar uw ex-partner gestuurd. Als uw ex-partner (of ouder) het niet eens is met uw verzoek, moet hij binnen een termijn van 4 weken via een advocaat een verweerschrift indienen, een uitstel van 4 weken wordt altijd toegestaan. In het verweerschrift moet uw ex-partner (of ouder) aangeven waarom hij of zij geen alimentatie wil of kan betalen of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd.
  • Als er een verweerschrift binnen is, worden u en uw ex-partner (of ouder) opgeroepen voor een zitting, waarbij partijen hun mening uiteen kunnen zetten. De praktijk leert dat in dergelijke procedures met name de advocaten aan het woord zijn omdat het berekenen van alimentatie via de Trema-norm een specialistisch karwei is.
  • Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment de beslissing zal worden genomen. Die beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd en krijgt u via uw advocaat toegestuurd.
  • Ook hier geldt, wanneer u het niets eens bent met de beslissing, u in hoger beroep kunt gaan bij het hof. Het hof behandelt de zaak helemaal opnieuw en geeft ook weer een beschikking.
  • Wilt u samen de alimentatieverplichting beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk vastleggen. Vaak gebeurt dit via een advocaat of notaris, maar u kunt de afspraak ook samen schriftelijk vastleggen. U moet de schriftelijke verklaring beiden ondertekenen. Als u samen de alimentatieverplichting wilt beëindigen hoeft u dus geen verzoekschrift in te dienen bij de rechter.


<< Terug
foto.gif mr. L.C. Bruggink - de Bruyn Kops

Geboren in 1956 in Curaçao en opgegroeid in Warnsveld bij Zutphen. Ik ben afgestudeerd in Groningen en vervolgens naar Kenia vertrokken in het kader van ontwikkelingswerk.Maak kennis >